Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

GOPS Łużna realizuje program Opieka 75+

Utworzono dnia 25.06.2024

Gmina Łużna otrzymała dotację w wysokości 24 570,00 zł na realizację Programu „Opieka 75+”. Program, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej.

NAZWA PROGRAMU
Opieka 75+ na rok 2024

NAZWA ZADANIA
Dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie

KRÓTKI OPIS
Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.
Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich w Polsce gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.
W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:
1) dane świadczenie realizuje samodzielnie, tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę lub ramach umowy zlecenia), lub
2) zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,
lub
3) kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku

DATA PODPISANIA UMOWY - 7 czerwca 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 24 570,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 40 950,00 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej.

 

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 89

W poprzednim tygodniu: 91

W tym miesiącu: 286

W poprzednim miesiącu: 462

Wszystkich: 46492