Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Komunikat ws. dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole

Utworzono dnia 08.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej prypomina o możliwości złożenia wniosku o pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie gorącego posiłku w roku 2021 wynosi 1056,00 zł netto na osobę w rodzinie. 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie kompletnego wniosku w siedzibie GOPS w Łużnej (możliwość pobrania ze strony internetowej GOPS Łużna, lub w wersji papierowej dostępnej w siedzibie GOPS Łużna)

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenia/oświadczenia o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
2. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z grudnia 2020r (jeśli wniosek składany jest w styczniu oświadczenie o pozostawaniu bez pracy, rejestrowaniu się w PUP (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3. kopię decyzji dotyczącej przyznania zasiłku dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
4. kopię nakazu płatniczego z gospodarstwa rolnego za 2020r;
5. oświadczenie o osiąganiu lub braku dochodu z innej pracy zarobkowej np. prac dorywczych;
6. decyzję/zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się oraz o miesięcznej wysokości pobieranego  stypendium;
7. decyzję dotycząca przyznania zasiłku macierzyńskiego, wychowawczego;
8. decyzję dot. przyznanego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
9. decyzję emerytalną bądź rentową z 2020r /odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
10. zaświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego;
11. oświadczenie o dochodach – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą;
12. wyrok sądowy w przypadku zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem opłaty alimentów;
13. Opłatę KRUS za IV Kwartał 2020;
14. Zaświadczenie/ oświadczenie o kwocie zasiłku chorobowego z KRUS za dany miesiąc;
15. orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy w przypadku osób, które posiadają takie orzeczenie;
16. zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałego leczenia;

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19 z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w formie dożywania dzieci pracownik socjalny przeprowadzi rozmowę telefoniczną w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 15 o ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 1842). 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 35 43 041 wew 103, 104

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o pomoc

Utworzono dnia 24.03.2020, 08:42

Oświadczenie klienta o formach pomocy

Utworzono dnia 24.03.2020, 08:43

Oświadczenie klienta z art. 75 § 2 KPA

Utworzono dnia 24.03.2020, 08:43

Oświadczenie do wywiadu przeprowadzanego telefonicznie na czas pandemii

Utworzono dnia 24.03.2020, 09:59

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10

wew. 101 - Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Świadczenie "Dobry Start", Fundusz Alimentacyjny
wew. 102 - Dyrektor
wew. 103 - Pracownicy Socjalni
wew. 104 - Pracownicy Socjalni
wew. 105 - Główny Księgowy
wew. 106 - Kordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny
wew. 110 - FAX
wew. 111 - Z-ca Dyrektora (603-655-166)

tel. kom. 666 370 953

Asystenci rodziny - 18 354-30-39
wew. 310

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4