Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Wnioski o dodatek osłonowy można już składać w GOPS Łużna

Utworzono dnia 04.01.2022

Od 4 stycznia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej można składać wnioski o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało:
- gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie
- gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

Rodzaj gospodarstwa Kwota dodatku osłonowego Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Jednoosobowe 400 zł 500 zł
Gospodarstwo 2-3 osób 600 zł 750 zł
Gospodarstwo 4-5 osób 850 zł 1062,50 zł
Gospodarstwo co najmniej 6 osobowe 1150 zł 1437,50 zł

 

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Wniosek można złożyć:
- papierowo w siedzibie GOPS Łużna
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego
- elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Wzór wniosku określa rozporządzenia Ministra Klimatu - kliknij aby pobrać

W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz 2 grudnia 2022 r. (druga transza). Natomiast w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022r. dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu. 

O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

Wejście w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym związane jest z zaprzestaniem realizacji do 31 grudnia 2022 r. dodatku energetycznego. W praktyce oznacza to, że wszystkie wnioski złożone po 3 stycznia 2022 r. o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpatrzenia. Natomiast wnioski złożone przed tą datą rozpatruje się na dotychczasowych zasadach. W związku z powyższym apelujemy o nieskładanie wniosków o dodatek energetyczny po 3 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 11.01.2022, 12:57

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 11.01.2022, 12:56

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 110
 - FAX

wew. 101 - Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Kordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny
wew. 102 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 103 - Pracownicy Socjalni
wew. 104 - Pracownicy Socjalni
wew. 105 - Księgowość
wew. 106 - Asystent Rodziny, Fundusz Alimentacyjny

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6