Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Gmina Łużna realizuje wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Na jego realizację w roku 2021 Wojewoda Małopolski przekazał dotację celową (ze środków budżetu państwa) w wysokości 102.678,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 172.678,00 zł

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form tj. posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
- 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 792,00 zł dla osoby w rodzinie

Rada Gminy Łużna uchwałą nr XXXIII/266/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku podniosła kryterium dochodowe (do 200%) uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłku do kwoty 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarujacej oraz 1.056,00 zł na osobę w rodzinie.

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ze środków przekazanych z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych z budżetu Gminy Łużna, pomoc udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej a także uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań o których mowa powyżej a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
Ze środków przekazywanych w ramach Programu udziela się wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom (starszym, chorym i niepełnosprawnym) spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe.

III MODUŁ organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Celem modułu III jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W jego ramach przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego w 2021 roku dla Gminy Łużna przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu I „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu II „Moduł dla osób dorosłych”.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej, pod numerem telefonu 18 354-30-41, 18 354-30-10

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1