Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Gmina Łużna przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022”, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 154.876,80 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Łużna.
Program realizowany może być w 2 formach:
- forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
- forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Łużna realizowane są w formie I tj. świadczenia usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku
Data podpisania umowy - 3 marca 2022 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 154.876,80 zł
/słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 80/100/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 154.876,80 zł
/słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 80/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek – piątek: 7.00-15.00

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4