Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Posiłek w szkole i w domu - 2023

Gmina Łużna realizuje wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Na jego realizację w roku 2023 Wojewoda Małopolski przekazał dotację celową (ze środków budżetu państwa) w wysokości 117 445,00 zł. Program bezpośrednio realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej.

NAZWA ZADANIA
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

KRÓTKI OPIS
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
- 1.164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 900,00 zł dla osoby w rodzinie
W szczególnie uzasadnionych przypadkach z programu może skorzystać również uczeń lub dziecko, które nie spełnia wymagań dotyczących kryterium dochodowego a wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiednio na wniosek od dyrektora szkoły lub przedszkola.
(zgodnie z Uchwałą nr LVIII/445/22 Rady Gminy Łużna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 2023 rok w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023”;
Uchwałą nr LVIII/444/22 Rady Gminy Łużna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2023 rok w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;
Uchwałą nr LVIII/443/22 Rady Gminy Łużna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 2023 rok).

OKRES REALIZACJI ZADANIA
1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku
Data podpisania umowy - 27 stycznia 2023 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 117 445,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 187 445,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4