Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Przeciwdziałanie przemocy

Gmina Łużna realizuje zadanie publiczne "Razem STOP przemocy" w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i programu osłonowego pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało na ten cel dotację w wysokości 10 000,00 zł.

NAZWA PROGRAMU
"Razem STOP przemocy"

KRÓTKI OPIS
Celem programu osłonowego w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne pn. "Razem STOP przemocy" jest wspiercie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Realizacja projektu „Razem STOP przemocy” odpowiada na priorytet I. tj. rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, poprzez propagowanie i zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy oraz zwiększenie skuteczności działań osób pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych, środowiskowych, propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez takie działania jak oddziaływanie informacją na profilaktykę przemocy, spotkania ze społecznością lokalną, konkurs plastyczny pn. "Razem  STOP przemocy wraz wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu, konferencja dla specjalistów pracujących z rodzinami. 

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku
Data podpisania umowy - 8 lipca 2022 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 10 000,00 zł
/słownie: Dziesięć tysięcy złotych 00/100/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 12 505,00 zł
/słownie: Dwanaście tysięcy pięćset pięć złotych 80/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i programu osłonowego pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek – piątek: 7.00-15.00

 

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4