Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

GOPS przyjmuje wnioski na dożywianie

Utworzono dnia 04.01.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej informuje o możliwości złożenia wniosku o pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i w szkole w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie gorącego posiłku w roku 2022 wynosi:
- 900,00 zł na osobę w rodzinie 
- 1.164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia/oświadczenia o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
2. zaświadczenie od pracodawcy o przychodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. grudnia 2021r (jeśli wniosek składany jest w styczniu) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy, rejestrowaniu się w PUP (z prawem lub bez prawa do zasiłku) (zgodnie z dostępnym drukiem do pobrania w siedzibie GOPS Łużna lub na stronie internetowej http://gops.luzna.pl/ zakładka: pomoc społeczna/ druki do pobrania;
3. kopię decyzji dotyczącej przyznania zasiłku dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
4. kopię nakazu płatniczego z gospodarstwa rolnego za 2021r;
5. oświadczenie o osiąganiu lub braku dochodu z innej pracy zarobkowej np. prac dorywczych;
6. decyzję/zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się oraz o miesięcznej wysokości pobieranego  stypendium;
7. decyzję dotycząca przyznania zasiłku macierzyńskiego, wychowawczego;
8. decyzję dot. przyznanego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
9. decyzję emerytalną bądź rentową z 2021r /odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania w przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą;
11. zaświadczenie/oświadczenie o dochodach – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą;
12. wyrok sądowy w przypadku zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem opłaty alimentów;
13. opłatę KRUS za IV Kwartał 2021;
14. zaświadczenie/ oświadczenie o kwocie zasiłku chorobowego z KRUS za dany miesiąc;
15. orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy w przypadku osób, które posiadają takie orzeczenie;
16. zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałego leczenia;

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (18)354-30-41 (wew. 103, 104)

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 110
 - FAX

wew. 101 - Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Kordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny
wew. 102 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 103 - Pracownicy Socjalni
wew. 104 - Pracownicy Socjalni
wew. 105 - Księgowość
wew. 106 - Asystent Rodziny, Fundusz Alimentacyjny

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6