Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Małopolski Tele-Anioł

„Małopolski Tele-Anioł” dla mieszkańców Gminy Łużna

Opaska na rękę (jak zegarek) z przyciskiem SOS z możliwością całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Niesamodzielni mieszkańcy Gminy Łużna mogą ubiegać o bezpłatne przekazanie narzędzia, ratującego ich życie. Dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych.

"Małopolski Tele-Anioł" to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do programu (10.000 osób w skali woj. małopolskiego) otrzyma opaskę na rękę z przyciskiem SOS - wystarczy go nacisnąć, aby skontaktować się ratownikiem, który oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia ratunkowego.

W ramach projektu (3.216 osób w skali woj. małopolskiego) będzie możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej - poczynając od zabiegów higienicznych, a kończąc na pomocy w załatwieniu urzędowych czynności.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

  • Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne o niskich dochodach,
  • Osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej UMWM, GOPS Łużna, Gminy Łużna oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej -  pracownicy oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku.
  2. Wypełniony formularz można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej lub przesłać bezpośrednio do Biura Projektu na adres: Biuro Projektu Małopolski Tele-Anioł, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  3. Oczekiwać na kontakt - rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w podziale na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne i potrwa do wyczerpania miejsc.
  4. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie oceny sytuacji materialno-życiowej, przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność, przygotować dokumenty które zostały zadeklarowane w formularzu.

Osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie pobrać, wypełnić i złożyć wniosku a chcą zgłosić się do udziału w Projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Łużna tel.: 18 354-30-41 (w.103). Pracownicy socjalni podczas pracy w terenie postarają się dostarczyć formularz zgłoszeniowy do domu.


ZAŁĄCZNIKI
- Regulamin /kliknij aby pobrać/
- Formularz zgłoszeniowy /kliknij aby pobrać/
- Zaświadczenie lekarskie wzór /kliknij aby pobrać/

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 110
 - FAX

wew. 101 - Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Kordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny
wew. 103 - Pracownicy Socjalni
wew. 104 - Pracownicy Socjalni
wew. 105 - Księgowość
wew. 106 - Dyrektor
wew. 111 - Z-ca Dyrektora (603-655-166)

tel. kom. 666 370 953

Asystenci rodziny - 18 354-30-39
wew. 310

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3