Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Zasiłek rodzinny to świadczenie rodzinne przyznawane w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka.


Prawo do ubiegania się o ten zasiłek przysługuje:

 • rodzicom/jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka;

 • osobie uczącej się.

Przez osobę uczącą się należy rozumieć osobę pełnoletnią uczącą się w szkole lub szkole wyższej, która nie jest na utrzymaniu rodziców. Brak utrzymania musi wynikać ze względu na śmierć rodziców lub orzeczenie przez sąd prawa do alimentów z ich strony.

Wymogi i czas przysługiwania

Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się. Zasiłek rodzinny jest przyznawany gdy dochód ten nie przekracza:

 • 674,00 zł,

 • 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Co w sytuacji gdy wyżej wskazany dochód jest przekroczony? Czy eliminuje to możliwość przyznania zasiłku? Otóż nie! Obecnie zastosowanie ma mechanizm tzw. ,,złotówka za złotówkę’’. Polega on na tym, że w przypadku przekroczenia dochodu, zasiłek rodzinny jest przyznawany jednak w pomniejszeniu o taką kwotę, o jaką przekroczono wymagany dochód.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, albo 21 gdy uczy się w szkole. Zasiłek rodzinny może przysługiwać do 24 roku życia jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Do 24 roku życia zasiłek rodzinny otrzyma również osoba ucząca się, o której mowa powyżej. Jeżeli ukończenie 24 lat wypadnie w trakcie ostatniego roku studiów to zasiłek rodzinny przysługuje do końca tego roku akademickiego.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest przyznawany w trzech stawkach. To jaką stawkę otrzymasz zależy od wieku twojego dziecka. Od listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. stawki zasiłku rodzinnego prezentują się następująco:

 1. 95 zł miesięcznie jeżeli dziecko nie skończyło 5 lat;

 2. 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,

 3. 135 zł miesięcznie jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Dodatki do zasiłku

Do zasiłku rodzinnego przysługuje aż 7 dodatków, o które można się ubiegać z tytułu:

 • urodzenia dziecka: 1000 zł;

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł;

 • samotnego wychowywania dziecka: 193 zł lub 273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego): 95 zł;

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia oraz 110 zł od 5 roku życia;

 • rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 69 zł z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły lub 113 zł z tytułu zamieszkania poza miejsce zamieszkania.

 

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4